OsteoDENS - prcownia densytometryczna w Polsce

Firma Osteodens Grzegorz Pozorski zaprasza do złożenia oferty na dostawę specjalistycznych urządzeń i technologii, tj. dostawę densytometru mobilnego do morfometrii na potrzeby projektu pn. Stworzenie dostępu do diagnostyki złamań kręgowych dla miast, miasteczek oraz terenów wiejskich poprzez budowę innowacyjnej, mobilnej pracowni morfometrii, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegóły w załączeniu oraz na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności, link poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113442

1. formularz ofertowy - zapytanie nr 2.2018.RPO-1.6.2 - Osteodens.docx

2. wykaz wykonanych dostaw - zapytanie nr 2.2018.RPO-1.6.2 - Osteodens.docx

3.  oświadczenie o braku powiązań - zapytanie nr 2.2_018.RPO-1.6.2 - Osteodens.docx

4. Specyfikacja morfometr - zapytanie nr 2.2018.RPO-1.6.2 - Osteodens.pdf

5. wzor umowy - zapytanie nr 2.2018.RPO-1.6.2 - Osteodens.pdf

6. zapytanie ofertowe nr 2.2018.RPO-1.6.2 - Osteodemce_markerns.pdf

------------------------------------------
WYNIKI KONKURSU

O nas

Specjalizujemy się w badaniach densytometrycznych metodą DEXA wykonywanych w  najnowocześniejszej mobilnej pracowni  densytometrycznej w Polsce – OSTEOBUS.

Badania wykonujemy głównie przy współpracy z placówkami zdrowia, jak również zajmujemy się organizacją akcji profilaktycznych w zakładach pracy, na festynach prozdrowotnych,  „Białych Niedzielach”. Intensywnie współpracujemy również z firmami zajmującymi się szeroko pojętym marketingiem farmaceutyczno-medycznym. Jesteśmy w stanie dotrzeć do pacjentów z najodleglejszych zakątków Polski.

Firma OsteoDENS posiada wszystkie niezbędne pozwolenia do wykonywania Badań Densytometrycznych na terenie Polski, oraz wykwalifikowaną i profesjonalnie przygotowaną obsługę OSTEOBUSU. W naszym ambulatorium pacjent czuje się jak w prywatnym gabinecie o najwyższym standardzie !!!


Realizujemy badania densytometryczne  z szyjki kości udowej, kręgosłupa lędźwiowego, Total Body oraz Body Composition na Densytometrze DPX-Pro Full size ( pełno wymiarowy densytometr stosowany w diagnostyce szpitalnej ).

Zaufaj Profesjonalistom  !!!

Zaufaj profesjonalistom...

Poznaj swojego wroga

Kontakt